Ochrona fizyczna

Ochrona fizyczna jest jedną z podstawowych form działalności każdej liczącej się formacji ochronnej. Firma Garda realizuje ochronę fizyczną ponad 400 osobową grupą pracowników, w tym ponad 120 legitymuje się licencją pierwszego lub drugiego stopnia. Długoletnie doświadczenie utwierdziło nas w przekonaniu, że właściwy dobór pracowników ich szkolenie, odpowiednie wynagradzanie oraz nadzór stanowią o sukcesie posiadania stałej i lojalnej grupy pracowników .
Główny nacisk w procesie rekrutacji kładziemy na pozyskanie pracowników przedkładających mediację nad siłę fizyczną. Zdolność przewidywania rozwoju sytuacji oraz skutków podejmowania takich, a nie innych działań, jest najbardziej odpowiednią cechą dobrego pracownika.
Gwarancją stabilności zatrudnienia pracowników w naszej firmie jest nasza wypłacalność i traktowanie każdego zatrudnionego jako partnera, w rękach, którego spoczywa bezpieczeństwo Zleceniodawcy i reputacja naszej firmy.
Pracownicy ochrony są jednolicie umundurowani, wyposażeni w identyfikatory osobiste oraz środki łączności, a tam gdzie jest to wymagane, w środki przymusu bezpośredniego ( broń palna , paralizatory, miotacze gazu, pałki typu tomfa, kajdanki ).
Wsparcie pracowników ochrony w obiektach stanowią , grupy patrolowo - interwencyjne, uzbrojone w broń palną będące do dyspozycji w sytuacjach kryzysowych i zagrożenia przez całą dobę.

Garda Sp. z o.o. specjalizuje się w zakresie ochrony fizycznej w następujących segmentach rynku:
- banki
- biurowce
- centra handlowo - biurowe
- sieci sklepów

01_ochrona 02_ochrona 03_ochrona