GARDA Sp. z o.o. prowadzi działalność gospodarczą w zakresie usług ochrony i mienia od 1993 roku.
Dwudziestoletni okres działalności charakteryzował się ciagłym rozwojem firmy i na dzień dzisiejszy Garda Sp. z o.o. jest jedną z największych firm ochraniarskich pod względem fizycznym i technicznym w województwie pomorskim.

Naszą naczelną zasadą jest obejmowanie ochroną klientów bliskich terytorialnie siedzibie firmy, gdzie Zleceniodawcy zawsze mogą liczyć na bezpośredni kontakt z kompetentnym i samodzielnym decyzyjnie przedstawicielem firmy. Wytrwałość w tej strategii zapewniła nam opinię firmy mobilnej i zdolnej do natychmiastowej reakcji na uwagi i wnioski naszych partnerów .

Naszymi najbardziej poszukiwanymi klientami są i będą Ci, którzy traktują problem swojego bezpieczeństwa poważnie. Przyjęte założenia sprawiają, że Garda jest uznawana za firmę mającą swoje wymagania i standardy, co określa także koszt świadczonych usług .