Monitoring

Monitoring systemów alarmowych - najbardziej rozpowszechniona usługa ochrony wszelkiego rodzaju obiektów, niezależnie od ich wielkości i przeznaczenia.

Poziom świadczonej usługi zależy od jakości stacji monitorującej, kompetencji i doświadczenia operatorów oraz sprawności grup interwencyjnych.
Garda Sp. z o. o. monitoruje systemy alarmowe swoich zleceniodawców drogą telefoniczną, radiową , oraz GSM.

Jednak to od czynnika ludzkiego, czyli operatorów i grupy interwencyjnej zależy sprawność każdej interwencji.
Doświadczenie operatorów, którzy właściwie potrafią analizować nadchodzące informacje i umiejętnie pokierować grupą interwencyjną są nieocenione. Również w tych przypadkach cechą wyróżniającą naszą agencję jest fakt utrzymywania dwuosobowego patroli. Ta sprawdzona, jednak kosztowna zasada daje rękojmię podjęcia faktycznej interwencji, a nie tylko jej pozoracji. Wspomniana reguła praktykowana przez wszystkie formacje policyjne wynika z faktu konieczności zapewnienia asekuracji partnerowi. Podobnie jak usługa konwojowa wszystkie interwencje są nadzorowane przez służbę dyżurną monitoringu, która działając na rzecz grupy interwencyjnej organizuje jej wsparcie lub powiadomienie Zleceniodawcy oraz innych służ ratunkowych. Tak zorganizowane współdziałanie wymaga zaangażowania dwuosobowego składu służby dyżurnej, co stanowi kolejny element wyróżniający firmę Garda spośród innych agencji